Serwer VPN: Dostęp do czasopism Biblioteki (doktoranci)

Windows

W przypadku systemu Windows, aby uzyskać dostęp do czasopism Biblioteki Politechniki Opolskiej z sieci pozauczelnianej np.: z domu, należy pobrać plik umożliwiający połączenie z serwerem VPN. 

Pobierz plik konfiguracyjny [ZIP, 2 KB] – plik po pobraniu należy najpierw rozpakować.

Podczas pierwszego uruchomienia połączenia na danym komputerze dla protokołu L2TP, należy jednorazowo ustawić klucz wstępny według poniższej instrukcji:

Konfiguracja protokołu L2TP
Konfiguracja protokołu L2TP
Konfiguracja protokołu L2TP

Logowanie do usługi po naciśnięciu przycisku “Połącz”:

 • login: imienny adres e-mail pracownika w domenie “doktorant.po.edu.pl” np. j.kowalski@doktorant.po.edu.pl
 • hasło: to samo co do portalu eStudent
 • domena: zostawiamy puste

Wylogowanie — ponowne uruchomienie programu (zasoby_bg.pbk) i naciśnięcie przycisku “Rozłącz” spowoduje rozłączenie z serwerem VPN (wylogowanie).


Android, Linux, MacOS

Ustawienia dla protokołu L2TP:

 • Adres serwera VPN: vpn.po.opole.pl
 • Typ sieci VPN: Protokół L2TP/IPSec
 • Klucz wspólny IPSec (preshared key): zasoby_bg
 • Login/hasło:
  • login: imienny adres e-mail doktoranta w domenie “doktorant.po.edu.pl” np. jan.kowalski@doktorant.po.edu.pl
  • hasło: to samo co do portalu eStudent
  • domena: zostawiamy puste.

UWAGA: Aby uzyskać dostęp do serwera VPN, należy mieć aktywną usługę eduroam. Dostęp do sieci eduroam doktoranci mogą uruchomić poprzez portal eStudent (wymagana jest wcześniejsza rejestracja), który jest dostępny pod adresem estudent.po.edu.pl.

W systemie MacOS należy dodatkowo zaznaczyć opcję pokazaną na grafice poniżej.

Konfiguracja protokołu L2TP

Braku obsługi protokołu L2TP

W przypadku braku obsługi protokołu L2TP w systemie operacyjnym należy użyć protokołu PPTP i skonfigurować go według poniższej instrukcji:

 • Adres serwera VPN: vpn.po.opole.pl
 • Typ sieci VPN: Protokół PPTP
 • Login/hasło:
  • login: imienny adres e-mail doktoranta w domenie “doktorant.po.edu.pl” np. jan.kowalski@doktorant.po.edu.pl
  • hasło: to samo co do portalu eStudent
  • domena: zostawiamy puste.

UWAGA: Aby uzyskać dostęp do serwera VPN należy mieć aktywną usługę eduroam. Dostęp do sieci eduroam studenci studiów doktoranckich mogą uruchomić poprzez portal eStudent (wymagana jest wcześniejsza rejestracja) dostępny pod adresem estudent.po.edu.pl.