Serwer VPN: Dostęp do czasopism Biblioteki

Windows

W przypadku systemu Windows, aby uzyskać dostęp do czasopism Biblioteki Politechniki Opolskiej z sieci pozauczelnianej np.: z domu, należy pobrać plik umożliwiający połączenie z serwerem VPN. 

Pobierz plik konfiguracyjny [ZIP, 2 KB] – plik po pobraniu należy najpierw rozpakować.

Podczas pierwszego uruchomienia połączenia na danym komputerze dla protokołu L2TP, należy jednorazowo ustawić klucz wstępny według poniższej instrukcji:

Konfiguracja protokołu L2TP
Konfiguracja protokołu L2TP
Konfiguracja protokołu L2TP

Android, Linux, MacOS

Ustawienia dla protokołu L2TP:

 • Adres serwera VPN: student.vpn.po.opole.pl
 • Typ sieci VPN: Protokół L2TP/IPSec
 • Klucz wspólny IPSec (preshared key): zasoby_bg
 • Login/hasło:
  • login: imienny adres e-mail studenta w domenie “student.po.edu.pl” np. j.kowalski@student.po.edu.pl
  • hasło: to samo co do portalu eStudent
  • domena: zostawiamy puste.

UWAGA: Aby uzyskać dostęp do serwera VPN należy mieć aktywną usługę eduroam. Dostęp do sieci eduroam studenci mogą uruchomić poprzez portal eStudent (wymagana jest wcześniejsza rejestracja) dostępny pod adresem estudent.po.edu.pl.

W systemie MacOS należy dodatkowo zaznaczyć opcję pokazaną na grafice poniżej.

Konfiguracja protokołu L2TP

Braku obsługi protokołu L2TP

W przypadku braku obsługi protokołu L2TP w systemie operacyjnym należy użyć protokołu PPTP i skonfigurować go według poniższej instrukcji:

 • Adres serwera VPN: student.vpn.po.opole.pl
 • Typ sieci VPN: Protokół PPTP
 • Login/hasło:
  • login: imienny adres e-mail studenta w domenie “student.po.edu.pl” np. j.kowalski@student.po.edu.pl
  • hasło: to samo co do portalu eStudent
  • domena: zostawiamy puste.

UWAGA: Aby uzyskać dostęp do serwera VPN należy mieć aktywną usługę eduroam. Dostęp do sieci eduroam studenci mogą uruchomić poprzez portal eStudent (wymagana jest wcześniejsza rejestracja) dostępny pod adresem estudent.po.edu.pl.