APD – Archiwum Prac Dyplomowych: Instrukcja dla studenta

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Wybór i akceptacja tematu pracy dyplomowej przez studenta i promotora
 3. Złożenie pracy dyplomowej w wersji elektronicznej wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami i informacjami
 4. Sprawdzenie pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy
 5. Przyjęcie pracy do obrony przez promotora
 6. Wystawienie recenzji przez promotora i recenzenta pracy dyplomowej
 7. Pomoc

Ostatnia aktualizacja: 29/10/2021 (wersja 1.1)


UWAGA: Od wersji 6.7.0.0-2 APD zakładka “Moje Prace” nazywa się obecnie “Moje APD“. Proszę to uwzględnić podczas przeglądanie zrzutów ekranu oraz filmów instruktażowych.

1. Wstęp

Aplikacja APD umożliwia przeprowadzenie procesu dyplomowania bez konieczności składania dokumentów papierowych. Zalety tego rozwiązania to uproszczenie procedur, skrócenie czasu trwania przygotowania studenta do obrony pracy dyplomowej, a także propagowanie idei „PAPER FREE”.

Kolejne etapy procesu dyplomowania zostaną przedstawione poniżej. Pomożemy ci przez nie przejść krok po kroku.

Student nie jest już zobowiązany do wydruku, akceptacji promotora na pracy ani złożenia w Centrum Obsługi Studenta papierowej wersji pracy. Wszystko odbywa się drogą elektroniczną.

2. Wybór i akceptacja tematu pracy dyplomowej przez studenta i promotora

W wyszukiwarce wpisujesz adres: https://apd.po.edu.pl.

W prawym górnym rogu znajduje się ikona „Zaloguj się”. Strona działa w ten sam sposób co USOSweb.

Sposób logowania (login i hasło) jest identyczny z logowaniem do USOSweb. Podpowiedź znajduje się poniżej.

Po zalogowaniu wybierz zakładkę KATALOG a następnie TEMATY – KATALOG.

W tym miejscu możesz filtrować tematy według: wydziału, kierunku studiów oraz statusu tematu. Po odnalezieniu interesującego cię tematu kliknij w jego tytuł.

Jeśli jesteś zainteresowany więcej niż jednym tematem pracy, możesz je dodawać do obserwowanych i podjąć decyzję później.

Kiedy już zdecydujesz się na konkretny temat pracy, zgłaszasz swoje zainteresowanie tematem poprzez wysłanie wiadomości e-mail do autora tematu pracy, przyszłego promotora. Pamiętaj, że możesz zgłosić zainteresowanie kilkoma tematami prac. O tym, do którego ostatecznie zostaniesz przypisany decyduje promotor.

Kolejne kroki wykonuje promotor pracy. Przypisuje studentów do tematów prac oraz uruchamia wniosek zgłoszenia pracy dyplomowej.

Po akceptacji twojego zgłoszenia i przypisania cię do danego tematu dostaniesz wiadomość na twój studencki adres e-mail o konieczności zatwierdzenia wniosku.

W zakładce “MOJE APD” (wcześniej „MOJE PRACE”) pojawi się okienko z informacją o zadaniu – „Podpisz wniosek jako autor”

Po kliknięciu przejdziesz do listy twoich zadań. Wybierz temat klikając jego tytuł.

Pojawia się okienko ze szczegółami tematu pracy. W celu podpisania wniosku kliknij zakładkę PODPISY.

Teraz możesz podpisać wniosek.

Po podpisaniu pojawi się informacja potwierdzająca poprawność złożenia podpisu.

Następne kroki będą wykonywane przez przewodniczącego komisji odpowiedzialnej za zatwierdzanie tematów prac dyplomowych.

Po zakończeniu tego procesu dostaniesz wiadomość na uczelniany adres e-mail o zatwierdzeniu twojego tematu pracy.

Kiedy już twoja praca dyplomowa jest ukończona i wstępnie zaakceptowana przez promotora, możesz rozpocząć kolejny etap dyplomowania.

3. Złożenie pracy dyplomowej w wersji elektronicznej wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami i informacjami

Po zalogowaniu w zakładce “MOJE APD” (wcześniej „MOJE PRACE”) pojawi się zadanie do wykonania – uzupełnienie informacji.

Wybierz pracę klikając jej temat.

Pojawi się okno ze szczegółami twojej pracy dyplomowej. Musisz wypełnić wszystkie pola, zgodnie z informacjami na grafice. Zostaniesz też poproszony o zatwierdzenie stosownych oświadczeń na dole strony.

Po uzupełnieniu wszystkich danych i zatwierdzeniu oświadczeń możesz przejść do kolejnego etapu poprzez kliknięcie ikony „Przejdź do dodawania plików”.

Pojawi się informacja o zmianie statusu pracy. Teraz możesz dodać plik z pracą dyplomową oraz inne wymagane dokumenty w zakładce PLIKI.

Listę wymaganych dokumentów, które poza pracą musisz umieścić w APD znajdziesz na stronie Centrum Obsługi Studenta.

Po kolei dodaj wszystkie wymagane pliki, korzystając z listy rozwijanej:

 • Praca – praca dyplomowa
 • Programy – jeśli podstawą twojej pracy jest np. program czy projekt
 • Oświadczenie – oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy
 • Info do suplementu – Dodatkowe informacje do suplementu
 • Wniosek – wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim
 • Inne – jeśli chciałbyś dodać nie wymieniony dokument

Zwróć uwagę na dopuszczalne rozszerzenia pliku oraz ich wielkość i liczbę.

Przy każdym załączonym pliku uzupełnij pole opis, wskazując zawartość załączanego pliku.

Po załączeniu wszystkich plików kliknij DODAJ DO ZESTAWU.

4. Sprawdzenie pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy

Po dodaniu pracy dyplomowej, nazwa pliku zostanie automatycznie zmieniona, zgodnie z ustalonym schematem.

Plik z pracą zostanie automatycznie przesłany do sprawdzenia przez Jednolity System Antyplagiatowy, a jego wynik pojawi się w zakładce ANTYPLAGIAT.

5. Przyjęcie pracy do obrony przez promotora

Tutaj twoja rola się kończy, a następne kroki wykonuje promotor i recenzent. O każdorazowej zmianie statusu twojej pracy zostaniesz powiadomiony wiadomością e-mail na twoją studencką skrzynkę pocztową.

Po otrzymaniu wyniku badania przez JSA promotor akceptuje jego wynik i praca jest kierowana do wystawienia recenzji. Możesz je zobaczyć w zakładce RECENZJE.

6. Wystawienie recenzji przez promotora i recenzenta pracy dyplomowej

Po wystawieniu recenzji promotor zmienia status na „Gotowa do obrony”. Teraz przed tobą już tylko obrona pracy dyplomowej.

7. Pomoc

Pytania i wątpliwości należy zgłaszać do pracowników UOI na adres: uoi.usos@po.edu.pl.